Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

alatelande
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawramionach wramionach
alatelande

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawramionach wramionach
alatelande
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
alatelande
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
alatelande
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaszydera szydera

July 06 2018

alatelande
alatelande
Przyjdę w nocy i scałuję z Ciebie cały dzień.
— 20.01.2015
alatelande
3908 a4a2
Reposted fromSukkie Sukkie viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
alatelande
4594 040a 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

June 26 2018

alatelande
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viausmiechprosze usmiechprosze
alatelande
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viausmiechprosze usmiechprosze
alatelande
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viausmiechprosze usmiechprosze
alatelande

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
alatelande
3019 fbde 500
alatelande
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viausmiechprosze usmiechprosze
alatelande
Wierz w swojego scenarzystę. Uspokój się.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwintergirl wintergirl viausmiechprosze usmiechprosze
alatelande
alatelande
alatelande
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl