Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

alatelande
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaszydera szydera

February 14 2017

alatelande
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viazjebusfzko zjebusfzko

June 02 2015

alatelande
1661 6db9 500
Reposted frompomsa pomsa viaszydera szydera
alatelande
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viawramionach wramionach

June 01 2015

alatelande
2476 688e

Swing Table by Duffy London
Reposted frominstruMental instruMental viaisolucy isolucy
alatelande
8857 5e29 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaisolucy isolucy
0245 2bcd 500

bohemianhomes:

Art Deco Moon Window

Reposted frompredictableannie predictableannie viaisolucy isolucy
3928 d0d2
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaisolucy isolucy

May 29 2015

alatelande
7815 0da4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafatu fatu
alatelande
6593 8ce0 500
Reposted fromsaphirka saphirka viafatu fatu
alatelande
Wierzę, że im bar­dziej się kocha, tym więcej się czy­ni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczu­ciem, nie mógłbym na­wet naz­wać miłością. 
— Jan Paweł II
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viafatu fatu
alatelande
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viafatu fatu
alatelandeReposted fromolbaria olbaria viamessinhead messinhead

May 27 2015

alatelande
4754 6f4f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaserplesniowy serplesniowy
alatelande
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
alatelande
9036 df4b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafatu fatu
alatelande
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viafatu fatu
alatelande
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viafatu fatu

March 31 2015

alatelande
5724 7354
Reposted frombirke birke viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl